Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Archiv článků

25.02.2011 01:23

Schopenhauerova estetika

  Miloš Matúšek - Schopenhauerova estetika   Studie ke stažení: Schopenhauerova estetika.doc (133,5 kB)

—————

17.02.2011 00:56

Tyršův sborník

  Tyršův sborník I.   Tvrdý, Josef: Jest Tyršova filosofie positivismem? Hiller, Jan: Tyršova studia ke cvičením pořadovým. Pelikán, Jan: Historický vývoj Tyršova sokolství. Mácha, R. B. : Poznámky o Tyršovi.   Nákladem Československé obce sokolské, Praha, 1920.   Tyršův...

—————

17.02.2011 00:53

Soupis literatury

  Soupis literatury:   Antická teorie a česká estetická věda. In Antika a česká kultura. Academia, Praha, 1978. Bartoš, Josef: Miroslav Tyrš. Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes, 1930. Bartoš, Josef: Předmluva. In Miroslav Tyrš: O zákonech kompozice v umění výtvarném. Praha, B....

—————

12.01.2010 15:44

Miroslav Tyrš - poprsí, J. V. Myslbek

Miroslav Tyrš - poprsí, J. V. Myslbek (1904), bronz - ražba, průběr 52 mm, inv. č. MMP H 211 182; publikováno in Lukas, Jiří: Česká medaile 19. století. Muzeum hl. m. Prahy, Praha, 2009

—————

12.01.2010 15:17

Poprsí Miroslava Tyrše - profil

Poprsí Miroslava Tyrše - profil, sign BŠ (Bohuslav Šnirch), zinek- lití, průměr 59, 5 mm; inv. č. MMP H 43 922,  publikováno in  Lukas, Jiří: Česká medaile 19. století. Muzeum hl. m. Prahy, Praha, 2009.

—————

08.01.2010 23:29

Tyršův sborník - bibliografie

Tyršův_sborník.pdf (136,1 kB)

—————

21.10.2009 14:29

jklkjlj

   

—————

06.09.2009 12:34

Antika v díle Miroslava Tyrše

  Žil si jen krátce, ale plně jako Achill, a sen Řecka v Tobě poznovu byl vtělen a v něm jeho krása všecka     J. Vrchlický           Připravovaná studie.

—————

28.08.2009 11:39

Frýdek-Místek, památník Miroslava Tyrše

Frýdek-Místek, památník Miroslava Tyrše Palackého třída,  pozem. parc. č. 229 Kulturní památka    Autor: Ladislav Šaloun, 1932   "Na travertinovém soklu na cementové desce úzký hranol z travertinu asi 3 m vysoký. Vpředu na dvou konzolách bronzová deska s reliéfem hlavy Miroslava...

—————

25.08.2009 14:34

Tyršův sborník - bibliografie

    Tyršův sborník I.   Tvrdý, Josef: Jest Tyršova filosofie positivismem? Hiller, Jan: Tyršova studia ke cvičením pořadovým. Pelikán, Jan: Historický vývoj Tyršova sokolství. Mácha, R. B. : Poznámky o Tyršovi.   Nákladem Československé obce sokolské, Praha,...

—————