Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Archiv článků

18.11.2008 11:37

"Historický úvod do filosofie Schopenhauera" - překlad Ferdinand Pelikán

Ruch filosofický v roce 1933 přinesl první oficiální ukázku z Tyršova filosofického díla "Historický úvod do filosofie A. Schopenhauera" - autorem výboru a současně jeho překladatelem byl vedoucí redaktor časopisu Ferdinand Pelikán. Text zde uvádím v plném znění.     ...

—————

18.11.2008 11:25

Ästhetische "Auswege" aus dem philosophischen Pessimismus mit ständiger Rücksicht auf Arthur Schopenhauer

    Ästhetische "Auswege" aus dem philosophischen Pessimismus mit ständiger Rücksicht auf Arthur Schopenhauer.     These:   Pessimismus ist nicht eindeutig einzuordnen oder zu definieren. Ich habe diesen Versuch bereits in meiner...

—————

17.11.2008 22:49

Sokolstvo z hlediska estetického

Otakar Zich Sokolstvo s hlediska estetického. In Tyršův sborník II. Československá obec sokolská, Praha, 1920   Článek ke stažení: zich-sokolstvo.PDF (3,6 MB)

—————

17.11.2008 22:31

Morava, Jiří: Tyršova smrt v Tyrolích

Morava, Jiří:  Tyršova smrt v Tyrolích. In Tvar, roč. 3/ 1992, č. 16, str.  8n. Celý text je přístupný v on line databázi „Digitalizovaného  archivu časopisů“ Národní knihovny ČR. https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/3.1992/16

—————

15.11.2008 23:44

Hermann Diels: Antický pesimismus

           Pesimismem  se rozumí životní názor člověka, jenž svět a vše co je v něm, pokládá za špatný, vše vidí černě a  sám si přeje přechod z bytí do nebytí. Taková nálada může být vrozená nebo získaná. Zatímco pud sebezáchovy, jenž je od...

—————

15.11.2008 23:31

Tyršův "Historický úvod do Schopenhauerovy filozofie" - poznámka

Tyršův „Historický úvod do Schopenhauerovy filosofie“ - poznámka     Tyrš je autorem německy psaného „Historického úvodu do Schopenhauerovy filosofie“ („Historische Einleitung in die Philosophie Arthur Schopenhauers“). Spis vznikl pravděpodobně již...

—————

04.11.2008 10:08

„Ni zisk, ni sláva“- podnikatel Jindřich Fügner

       Fügnerovo motto, které bylo shrnuto ve slova „ni zisk, ni sláva“, jako heslo podnikatele skutečně nevypadá. To má na mysli také Josef Bartoš když uvádí, že "Fügner realizuje u nás typ obchodníka kulturně hluboce vnímavého a citlivého, typ obchodníka, který...

—————

02.11.2008 18:11

Základní informace o projektu

 

—————

02.11.2008 18:10

Webová prezentace byla spuštěna

 

—————

18.09.2008 11:21

Estetická východiska z filosofického pesimismu

—————