Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Frýdek-Místek, památník Miroslava Tyrše

28.08.2009 11:39

Frýdek-Místek, památník Miroslava Tyrše

Palackého třída,  pozem. parc. č. 229

Kulturní památka 

 

Autor: Ladislav Šaloun, 1932

 

"Na travertinovém soklu na cementové desce úzký hranol z travertinu asi 3 m vysoký. Vpředu na dvou konzolách bronzová deska s reliéfem hlavy Miroslava Tyrše v profilu. Dole nápis: "Na paměť /100. výročí narození/ tvůrce sokolstva/ Dr. Miroslava Tyrše/ věnuje / Sokol Místek. / 1832 - 1932. Vpravo signatura" (Evidenční list nemovité kulturní památky ÚSKP)

 

—————

Zpět