Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Historický úvod do Schopenhauerovy filosofie

15.11.2008 23:31

Tyršův "Historický úvod do Schopenhauerovy filozofie" - poznámka

Tyršův „Historický úvod do Schopenhauerovy filosofie“ - poznámka     Tyrš je autorem německy psaného „Historického úvodu do Schopenhauerovy filosofie“ („Historische Einleitung in die Philosophie Arthur Schopenhauers“). Spis vznikl pravděpodobně již...

—————

28.11.2008 22:04

Tyršův "Historický úvod" - celý text

Miroslav Tyrš Historický úvod do Schopenhauerovy filozofie I. Založení podstaty světa je všeobecný účel vší filozofie. Její předmět je zkušeností v celém a všeobecném. Celková zkušenost se rozbíjí na dva obory:  Obor přírodního a duchovního života. II. Filozofie může proto ke svému...

—————

12.01.2009 22:41

"Historický úvod do filosofie Schopenhauera" - překlad Ferdinand Pelikán

Ruch filosofický publikoval v roce 1933 poprvé ukázku z Tyršova filosofického díla "Historický úvod do filosofie Schopenhauera" - autorem výboru a současně jeho překladatelem byl redaktor časopisu Ferdinand Pelikán. Text zde uvádím v plném znění.   Text ke stažení: pelikánfin.doc (68 kB)

—————


Antický pesimismus

15.11.2008 23:44

Hermann Diels: Antický pesimismus

           Pesimismem  se rozumí životní názor člověka, jenž svět a vše co je v něm, pokládá za špatný, vše vidí černě a  sám si přeje přechod z bytí do nebytí. Taková nálada může být vrozená nebo získaná. Zatímco pud sebezáchovy, jenž je od...

—————