Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Archiv článků

28.01.2009 21:50

Estetická "východiska" z filosofického pesimismu

—————

28.01.2009 21:29

Ästhetische "Auswege" aus dem philosophischen Pessimismus mit ständiger Rücksicht auf Arthur Schopenhauer

      Ästhetische "Auswege" aus dem philosophischen Pessimismus mit ständiger Rücksicht auf Arthur Schopenhauer.     These:   Pessimismus ist nicht eindeutig einzuordnen oder zu definieren. Ich habe diesen Versuch...

—————

19.01.2009 11:59

Estetická "východiska" z filosofického pesimismu se stálým ohledem k A. Schopenhauerovi

—————

19.01.2009 11:56

Ästhetische "Auswege" aus dem philosophischen Pessimismus mit ständiger Rücksicht auf Arthur Schopenhauer

    Ästhetische "Auswege" aus dem philosophischen Pessimismus mit ständiger Rücksicht auf Arthur Schopenhauer.     These:   Pessimismus ist nicht eindeutig einzuordnen oder zu definieren. Ich habe diesen Versuch...

—————

12.01.2009 23:01

Recepce filosofie A. Schopenhauera u M. Tyrše

  Snahy Miroslava Tyrše na poli teoretického myšlení jsou ve stínu jeho činnosti praktické, sokolské a politické. Pokusím se nastínit z Tyršových myšlenek ty, které vykazují zásadní vliv filosofie A. Schopenhauera a posoudit hloubku této recepce v jeho filosofických, resp. estetických...

—————

12.01.2009 22:41

"Historický úvod do filosofie Schopenhauera" - překlad Ferdinand Pelikán

Ruch filosofický publikoval v roce 1933 poprvé ukázku z Tyršova filosofického díla "Historický úvod do filosofie Schopenhauera" - autorem výboru a současně jeho překladatelem byl redaktor časopisu Ferdinand Pelikán. Text zde uvádím v plném znění.   Text ke stažení: pelikánfin.doc (68 kB)

—————

18.12.2008 15:33

Časopis "Sokol"

Odkaz na časopis „Sokol“ v digitální knihovně systému Kramerius kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=3151&it=0   Úvodní stránky prvního čísla časopisu Sokol s Tyršovou statí "Náš úkol, směr a cíl" (1871), označovanou někdy za tzv. Sokolské evangelium   sokol 1.djvu (244,9...

—————

15.12.2008 23:36

Sokolstvo z hlediska estetického

Otakar Zich: Sokolstvo z hlediska estetického. Tyršův sborník II. Praha, 1920.   Text ke stažení zich-sokolstvo.PDF (3,6 MB)

—————

28.11.2008 22:04

Tyršův "Historický úvod" - celý text

Miroslav Tyrš Historický úvod do Schopenhauerovy filozofie I. Založení podstaty světa je všeobecný účel vší filozofie. Její předmět je zkušeností v celém a všeobecném. Celková zkušenost se rozbíjí na dva obory:  Obor přírodního a duchovního života. II. Filozofie může proto ke svému...

—————

20.11.2008 11:20

Text ke stažení

pelikánfin.doc (68 kB)

—————