Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Výběr z korespondence

Miroslav Tyrš - neznámý adresát

Soubor ke stažení t.cerny.doc (86,5 kB)

—————

Miroslav Tyrš - Eduard Novotný

Soubor ke stažení ed.novotný.doc (72 kB)

—————

Miroslav Tyrš - František Zákrejs

Soubor ke stažení Fr. Zákrejs.doc (48 kB)

—————

Miroslav Tyrš - Bohuslav Schnirch

Na tomto místě bude uveřejněna vzájemné korespondence Miroslava Tyrše a Bohuslava Schnircha. Korespondence je uložena v archivu Národní galerie pod reg. č. AA 2690/1 - AA2690/49 (Tyršovy listy) a reg. č. AA 2691/1 - AA2691/8 (Schnirchovy listy). Obsahuje 49 dopisů Miroslava Tyrše a 8 dopisů...

—————

Miroslav Tyrš - Otakar Hostinský

Soubor ke stažení hostinsky.doc (44 kB)

—————

Miroslav Tyrš - Gustav Eim

Soubor ke stažení Gustav_Eim.doc (39,5 kB)

—————

Miroslav Tyrš - Karolína Světlá

Soubor ke stažení svetla_w.doc (45,5 kB)

—————

Antonín Chittussi - Miroslav Tyrš

Soubor ke stažení Chittussi.doc (37,5 kB)

—————

Soběslav Pinkas - Miroslav Tyrš

Soubor ke stažení pinkas_w.doc (39,5 kB)

—————