Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Tyrš a Schopenhauer

25.02.2011 01:23

Schopenhauerova estetika

  Miloš Matúšek - Schopenhauerova estetika   Studie ke stažení: Schopenhauerova estetika.doc (133,5 kB)

—————

12.01.2009 23:01

Recepce filosofie A. Schopenhauera u M. Tyrše

  Snahy Miroslava Tyrše na poli teoretického myšlení jsou ve stínu jeho činnosti praktické, sokolské a politické. Pokusím se nastínit z Tyršových myšlenek ty, které vykazují zásadní vliv filosofie A. Schopenhauera a posoudit hloubku této recepce v jeho filosofických, resp. estetických...

—————


Otakar Zich - Sokolstvo z hlediska estetického

17.11.2008 22:49

Sokolstvo z hlediska estetického

Otakar Zich Sokolstvo s hlediska estetického. In Tyršův sborník II. Československá obec sokolská, Praha, 1920   Článek ke stažení: zich-sokolstvo.PDF (3,6 MB)

—————


„Ni zisk, ni sláva“- podnikatel Jindřich Fügner

04.11.2008 10:08

„Ni zisk, ni sláva“- podnikatel Jindřich Fügner

       Fügnerovo motto, které bylo shrnuto ve slova „ni zisk, ni sláva“, jako heslo podnikatele skutečně nevypadá. To má na mysli také Josef Bartoš když uvádí, že "Fügner realizuje u nás typ obchodníka kulturně hluboce vnímavého a citlivého, typ obchodníka, který...

—————


Tyršova smrt

17.11.2008 22:31

Morava, Jiří: Tyršova smrt v Tyrolích

Morava, Jiří:  Tyršova smrt v Tyrolích. In Tvar, roč. 3/ 1992, č. 16, str.  8n. Celý text je přístupný v on line databázi „Digitalizovaného  archivu časopisů“ Národní knihovny ČR. https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/3.1992/16

—————


Antický pesimismus

15.11.2008 23:44

Hermann Diels: Antický pesimismus

           Pesimismem  se rozumí životní názor člověka, jenž svět a vše co je v něm, pokládá za špatný, vše vidí černě a  sám si přeje přechod z bytí do nebytí. Taková nálada může být vrozená nebo získaná. Zatímco pud sebezáchovy, jenž je od...

—————


Pesimismus !!!???

28.01.2009 21:50

Estetická "východiska" z filosofického pesimismu

—————

28.01.2009 21:29

Ästhetische "Auswege" aus dem philosophischen Pessimismus mit ständiger Rücksicht auf Arthur Schopenhauer

      Ästhetische "Auswege" aus dem philosophischen Pessimismus mit ständiger Rücksicht auf Arthur Schopenhauer.     These:   Pessimismus ist nicht eindeutig einzuordnen oder zu definieren. Ich habe diesen Versuch...

—————