Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Antika v díle Miroslava Tyrše

06.09.2009 12:34

 

Žil si jen krátce, ale plně jako Achill, a sen Řecka

v Tobě poznovu byl vtělen a v něm jeho krása všecka

 

 

J. Vrchlický

 

 

 


 

 

Připravovaná studie.

—————

Zpět