Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Tyršův sborník

17.02.2011 00:56

  Tyršův sborník I.

 

Tvrdý, Josef: Jest Tyršova filosofie positivismem?

Hiller, Jan: Tyršova studia ke cvičením pořadovým.

Pelikán, Jan: Historický vývoj Tyršova sokolství.

Mácha, R. B. : Poznámky o Tyršovi.

 

Nákladem Československé obce sokolské, Praha, 1920.

 

Tyršův sborník II.

 

Dr. Otakar Zich: Sokolstvo s hlediska estetického.

Nákladem Československé obce sokolské, Praha, 1920.

 

Tyršův sborník III.

 

Pelikán, Jan: Sokolstvo v dnešní době. Čs. obec sokolská, Praha, 1921.

 

Tyršův sborník IV.

 

Chalupný, Emanuel: Přední tvůrcové národního programu: Jungmann, Havlíček, Tyrš, Masaryk. Československá obec sokolská, Praha, 1921.

 

Tyršův sborník V.

 

Rus, Richard: Národní energie. Úvahy o Tyršově díle. Nákladem Československé obce sokolské, Praha, 1923.

 

Tyršův sborník VI.

 

Dr. Jaroslav Ludvíkovský: Antické myšlenky v Tyršově sokolském a národním programu.

Nákladem Československé obce sokolské, Praha, 1923.

 

Tyršův sborník VII.

 

Havlíček, Věnceslav:

Tyršovy snahy vojenské.

Tyrš či Hanuš?

Vliv Darwinovy nauky na Tyrše.

Československá obec sokolská, Praha, 1923.

 

Tyršův sborník VIII.

 

Rus, Richard:
I. O vědecké methodě Tyršově ; II. O slovesném umění Tyršově ; III. O významu Tyršova díla v myšlenkovém vývoji Československého národa

 

Tvrdý, Josef: Tyršova filosofie.

 

Československá obec Sokolská, Praha, 1924 (Mělník : J. Černický).                         

 

Tyršův sborník IX.

 

Masák, Jan:  Jan Ev. Purkyně, první uvědomělý tělocvikář český.

Československá obec sokolská, Praha, 1924 

 

Tyršův sborník X.

 

Havlíček, Věnceslav:  Tyršova činnost politická a jeho politické zásady.

Československá obec sokolská, Praha, 1926 (Dr. Ed. Grégr a syn).

 

Tyršův sborník XI.

 

Chalupný, Emanuel: Tyršův poměr k vojsku a sokolský program. Ke vzniku časopisu "Sokol" a stati "Náš úkol, směr a cíl"

Československá obec sokolská, Praha, 1928 (dr. Ed. Grégr a syn).

 

Tyršův sborník XII.

 

Jandásek, Ladislav: Význam Dra Mir. Tyrše v přípravě našeho osvobození

Československá obec sokolská, Praha, 1929 (Dr. Ed. Grégr).

 

Tyršův sborník XIII.

 

Pechlát, Augustin: Tyršův tělocvik I.  Cíl, zásady, prostředky, soustava a metoda.

Československá obec sokolská, Praha, 1932.

 

Tyršův sborník XIV.

 

O Tyršově díle I.

 

Soubor přednášek, proslovených při oslavě Tyršově, pořádané 25. června 1932 Karlovou univerzitou , Českou akademií věd a umění a Vysokým učením technickým ve velké aule Karlovy univerzity.

 

Obsah:

 

  1. Projev rektora Karlovy univerzity v Praze, dr. Josefa Pekaře
  2. Birnbaum, V. : Tyrš jako teoretik umění
  3. Weigner, K. : Tyršův odkaz a problém zdravosti malého národa
  4. Král, Josef: Životní a národní filosofie Tyršova
  5. Projev rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Ing. dr. Josefa Anderle

 

Československá obec sokolská, Praha,  1932

 

 

Tyršův sborník XV.

 

O Tyršově díle II.

Tři z přednášek proslovených ve škole Československé obce sokolské o Tyršovi ve dnech 9. – 10. ledna 1932 v Praze.

 

Obsah:

 

Zich, Otakar: Estetika Tyršova

Uher, Jan: Tyrš vychovatel

Groh, Vladimír: Tyršův odkaz

 

Československá obec sokolská, Praha,  1932

 

Tyršův sborník XVI.

 

Lormanová, Jarmila: O vlivu H. Taina na Miroslava Tyrše. "Zvláštní otisk z Časopisu pro moderní filologii roč. XXI. č. 1-2.

Praha, Československá obec sokolská, 1935.

 

Tyršův sborník XVII.

 

Pechlát, Augustin: Tyršův tělocvik II, Původnost a hodnota jeho podle dnešních názorů.

Československá obec sokolská, 1936 (Dr. Ed. Grégr a syn).

—————

Zpět