Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Bibliografie

17.02.2011 00:56

Tyršův sborník

  Tyršův sborník I.   Tvrdý, Josef: Jest Tyršova filosofie positivismem? Hiller, Jan: Tyršova studia ke cvičením pořadovým. Pelikán, Jan: Historický vývoj Tyršova sokolství. Mácha, R. B. : Poznámky o Tyršovi.   Nákladem Československé obce sokolské, Praha, 1920.   Tyršův...

—————

17.02.2011 00:53

Soupis literatury

  Soupis literatury:   Antická teorie a česká estetická věda. In Antika a česká kultura. Academia, Praha, 1978. Bartoš, Josef: Miroslav Tyrš. Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes, 1930. Bartoš, Josef: Předmluva. In Miroslav Tyrš: O zákonech kompozice v umění výtvarném. Praha, B....

—————