Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


„Ni zisk, ni sláva“- podnikatel Jindřich Fügner

04.11.2008 10:08

 

     Fügnerovo motto, které bylo shrnuto ve slova „ni zisk, ni sláva“, jako heslo podnikatele skutečně nevypadá. To má na mysli také Josef Bartoš když uvádí, že "Fügner realizuje u nás typ obchodníka kulturně hluboce vnímavého a citlivého, typ obchodníka, který nehromadí peníze pro peníze, nýbrž který svých přebytků užívá k podpoře podniků všeobecně důležitých a prospěšných"

     Téma Jindřich Fügner jako podnikatel nebylo dosud vyčerpávajícím způsobem pojednáno. Je k tomu několik důvodů. Fügnerovy podnikatelské a do jisté míry úřednické aktivity jsou ve stínu jeho činnosti Sokolské.      Navíc je těžké Fügnera jednoznačně zařadit a několika pojmy definovat jeho pozici. Miroslav Tyrš v životopisné črtě věnované Fügnerovi uvádí: "Jindřich Fügner byl člověk neobyčejný! Toť první dojem, dojem rozhodný, který on na každého ihned a v prvním okamžení učinil. Marně by někdo byl se vynasnažil, aby jej do jakéhokoliv z běžných kategorií společnosti nynější vřadil, vždy přebývalo něco, co se do schránky obvyklé nehodilo, vždy zůstalo tolik a to právě to nejlepší, co rámcem všednosti obemknouti se nedalo." To zcela platí i pro pojednání o Fügnerově podnikatelské, či úřednické činnosti a nedomnívám se, že by komplexně shrnovalo a vyčerpávalo bohatost jeho osobnosti.

 

(publikováno ve sborníku "Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století", Praha, KLP, 2007)

 

 

Celý příspěvek ke stažení:
 
J. F. podnikatel.pdf (80,3 kB)

—————

Zpět