Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Morava, Jiří: Tyršova smrt v Tyrolích

17.11.2008 22:31

Morava, Jiří:  Tyršova smrt v Tyrolích. In Tvar, roč. 3/ 1992, č. 16, str.  8n. Celý text je přístupný v on line databázi „Digitalizovaného  archivu časopisů“ Národní knihovny ČR.
https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/3.1992/16

—————

Zpět