Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Miroslav Tyrš - Bohuslav Schnirch

Na tomto místě bude uveřejněna vzájemné korespondence Miroslava Tyrše a Bohuslava Schnircha.

Korespondence je uložena v archivu Národní galerie pod reg. č. AA 2690/1 - AA2690/49 (Tyršovy listy) a reg. č. AA 2691/1 - AA2691/8 (Schnirchovy listy). Obsahuje 49 dopisů Miroslava Tyrše a 8 dopisů Bohuslava Schnircha.