Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Řešitel grantového projektu:

 

Mgr. Miloš Matúšek, Ph.D.

 

milos.matusek@seznam.cz

724 905 881

 

Příjemce grantu:

 

Národní památkový ústav