Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Grantová přihláška postdoktorského projektu (reg. č. 408/08/P623):

 

401-07-P492_pcz.pdf (328,4 kB)