Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Mgr. Miloš Matúšek, Ph.D.

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště