Miroslav Tyrš - příspěvek k formování české estetiky


Poprsí Miroslava Tyrše - profil

Poprsí Miroslava Tyrše - profil

—————

Zpět


Poprsí Miroslava Tyrše - sign. BŠ (Bohuslav Šnirch), zinek, inv. č. MMP H 43922

12.01.2010 15:17

Poprsí Miroslava Tyrše - profil

Poprsí Miroslava Tyrše - profil, sign BŠ (Bohuslav Šnirch), zinek- lití, průměr 59, 5 mm; inv. č. MMP H 43 922,  publikováno in  Lukas, Jiří: Česká medaile 19. století. Muzeum hl. m. Prahy, Praha, 2009.

—————